drzewa do zalesiania

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017
Zapas
Nazwa
Cm
Zdjęcie poglądowe
100
Sosna czarna austriacka
Picea abies
70
10

0
Brzoza brodawkowata
Betula pendula
100
4

30
Wiąz górski
100
4

1800
Grab pospolity – doniczka
Carpinus betulus
60-80
4

100
Lipa drobnolistna
Tilia cordata
180
10

30
Jarząb (jarzębina) pospolita
Sorbus aucuparia
150
10

0
Jodła pospolita
Abies alba
50
8