Strony

drzewa do zalesiania

Ostatnia aktualizacja: 05.02.2018
Zapas
Nazwa
Cm
Zdjęcie poglądowe
100
Sosna czarna austriacka
Picea abies
70
10
30
Wiąz górski
100
4

1800
Grab pospolity – doniczka
Carpinus betulus
60-100
4

100
Lipa drobnolistna
Tilia cordata
180
12

30
Jarząb (jarzębina) pospolita
Sorbus aucuparia
150
12