Strony

drzewa do zalesiania

Ostatnia aktualizacja: 05.02.2018
Zapas
Nazwa
Cm
Zdjęcie poglądowe
0
Sosna czarna austriacka
Picea abies
30
10
30
Wiąz górski
100
4

1800
Grab pospolity – doniczka
Carpinus betulus
60-100
5

100
Lipa drobnolistna
Tilia cordata
150
12

30
Jarząb (jarzębina) pospolita
Sorbus aucuparia
150
12