Strony

drzewa do zalesiania

Ostatnia aktualizacja: 18.08.2018
Zapas
Nazwa
Cm
Zdjęcie poglądowe
200
Sosna czarna austriacka
Picea abies
30
10
30
Wiąz górski
100
4

1000
Grab pospolity – doniczka
Carpinus betulus
60-80
5

100
Lipa drobnolistna
Tilia cordata
150
12

30
Jarząb (jarzębina) pospolita
Sorbus aucuparia
150
12