drzewa do zalesiania

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2015
Zapas
Nazwa
Cm
Zdjęcie poglądowe
500
Sosna czarna austriacka
Picea abies
60
8

0
Brzoza brodawkowata
Betula pendula
100
4

0
Brzoza papierowa
Betula papyrifera
100
4

200
Grab pospolity – doniczka p11
Carpinus betulus
80
4

100
Lipa drobnolistna
Tilia cordata
100
8

30
Jarząb (jarzębina) pospolita
Sorbus aucuparia
100
5

100
Jodła pospolita
Abies alba
50
8

krzewy z gruntu

Tuje kopane z gruntu

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2015
Zapas
Nazwa
Cm.
Zł.
500
Tuja zachodnia 'Aureospicata'
Thuja occidentalis - złotokończysta

120-130
25
300
Tuja zachodnia 'Globosa'
Thuja occidentalis

80
25
50
Tuja zachodnia 'Lombards Wintergreen'
Thuja occidentalis

140
25
50
Tuja zachodnia 'Brabant'
Thuja occidentalis

140
25
700
Tuja olbrzymia 'Atrovirens'
Thuja plicata

150
30
500
300
Tuja olbrzymia 'Kórnik'
Thuja plicata

100-120
130-140
18
25