drzewa do zalesiania

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2015
Zapas
Nazwa
Cm
Zdjęcie poglądowe
500
Sosna czarna austriacka
Picea abies
60
8

100
Brzoza brodawkowata
Wetula pendula
100
4

100
Brzoza papierowa
Wetula papyrifera
100
4

200
Grab pospolity – doniczka p11
Carpinus betulus
80
4

100
Lipa drobnolistna
Tilia cordata
100
4

30
Jarząb (jarzębina) pospolita
Sorbus aucuparia
100
5


krzewy z gruntu

Tuje kopane z gruntu
(Ostatnia aktualizacja: 17.03.2015)

Zapas
Nazwa
Cm.
Zł.
500
Tuja zachodnia 'Aureospicata'
Thuja occidentalis - złotokończysta

120-130
25
300
Tuja zachodnia 'Globosa'
Thuja occidentalis

80
25
50
Tuja zachodnia 'Lombards Wintergreen'
Thuja occidentalis

140
25
50
Tuja zachodnia 'Brabant'
Thuja occidentalis

140
25
700
Tuja olbrzymia
Thuja plicata

150
30
500
300
Tuja olbrzymia 'Kórnik'
Thuja plicata

100-120
130-140
18
25